Welcome to Satudunia.net ! Call us: +62-21-29475653 and send e-mail: info@satudunia.net

Panduan untuk Wartawan Memberitakan Isu TIK


SatuDunia, Jakarta
. Seiring pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), isu ini sering muncul di media massa. Bagaimana seharusnya wartawan menulis isu TIK ini dalam pemberitaan? SatuDunia menyusun sebuah buku kecil sebagai panduan wartawan untuk menuliskan pemberitaan isu TIK. Berikut panduan menulis pemberitaan isu TIK untuk wartawan.

cover_buku-panduan-menulis-TIK-lowresSeiring pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), isu ini sering muncul di media massa. Di media massa sebagian besar, isu TIK diberitakan hanya sekedar persoalan teknologi semata. Padahal di dalam TIK ada persoalan hak asasi manusia (HAM), seperti persoalan hak kebebasan berekspresi, hak atas teknologi, hak atas informasi dan pengetahuan.

Bagaimana seharusnya wartawan menulis isu TIK ini dalam pemberitaan? Berikut panduan menulis pemberitaan isu TIK untuk wartawan.

buku panduan menulis pemberitaan isu TIK_SatuDunia

 

 

shop